Temakvällen ”Inför Valet” i klubbvillan den 30.8.
Ordf. kunde hälsa c:a 80 Onslundabor välkomna till ett givande möte med våra folkvalda.
Byalaget hade inbjudit samtliga partier ingående i Tomelilla kommunfullmäktige som fick svara på frågor bl.a. om dåliga kommunikationer, hur vi skall få behålla den service som finns eller förbättra den, ex. skola, barnomsorg, distriktsmottagning, bibliotek m.m. Vidare ställdes frågan om vad de olika partierna tänkte göra för byns utveckling t. ex. torget, industrimark, vägar, misskötta hus m.m.. På en del frågor fick vi raka besked på andra lite mer svävande. Vi får väl se vad som händer efter valet.
I politikerpanelen ingick Kristina Jönsson (M), Cornelia Nilsson (C), Anders Albäck (FP), Bo Herou (KD), Bengt Lydén (KV), Jan-Erik Andersson (S), Gerrit Hoogedorn (MP) samt Ingrid Berg-Karlsson (V)
Debatten leddes förtjänstfullt av vår sekreterare Per Sahlin.
Ordf. tackade de närvarande för visat intresse och hoppades att det klarnat vem som skulle få deras röst, men framför allt att de skulle rösta. Därefter bjöd Gilleslagets damer på kaffe och frallor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Byns försköning.
Tomelilla kommun har avsatt ett antal pengar till försköning av byarna och först ut är Onslunda. Byalaget har anmodats inkomma med förslag vilket vi också gjort, men eftersom detta är ett helt nytt ärende återkommer vi så fort vi vet mer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nästa arbetskväll är måndag den 4.9 klockan 18:00 med samling på Miljötomten. Efteråt bjuder vi på kaffe.

2006-08-30