Efter påtryckning angående bl.a. torget har Tomelilla kommun nu lovat ställa upp för en försköning av Onslunda by.

Byalaget har ombetts komma med förslag vilket vi gjort enligt följande:

Torget stensätts delvis och blomsterarrangemang, plantering av några lågväxande träd samt belysning är önskemålet. Resten av torget skall få ny asfalt. Detta ärende har vi hållit på med i 10 år och svårt att genomföra eftersom ägandeförhållanden är som de är och en av markägarna motsätter sig alla förslag.

Breddning av Lärarevägen samt belysning längs dammen upp till där gatubelysningen slutar på Spjutstorpsvägen är ett annat önskemål, ev. kan ett par bänkar sättas upp längs nätet.

Nytt springvatten i dammen samt någon form av cirkulation så att vattnet håller sig friskt när det är varmt.

Den döda jättealmen i Järnvägsparken görs om till en trästaty föreställande guden Oden eftersom byn ju är uppkallad efter honom. Belysning på statyn samt vid grillplatsen är också önskvärt.

Har du som läser detta några förslag är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nästa arbetskväll är måndag den 2.10 klockan 18:00 med samling på Miljötomten. Kom o tid, det blir fort mörkt.

2006-09-28