2006-11-02
Tyvärr visade det sig att almen i Järnvägsparken inte dög till att göra en träskulptur av guden Oden. Enligt skulptören hade den angripits av något som han kallade svallved, vilket gjorde att den delade sig efter årsringarna. Vi kommer nu att eventuellt göra en staty av en annan stock men detta blir först till våren.

Kommunens planeringsingenjör Håkan Berggren har gjort upp förslag till hur torget kan se ut i framtiden vilket han presenterade på vårt novembersammanträde vilket vi nu skall yttra oss över. Problemet med torget är ägandeförhållandet och att bussen måste kunna köra in där. Om någon har synpunkter på hur torget skall utformas går det bra att kontakta någon av oss i styrelsen.

Vi diskuterade även belysning längs Lärarvägen och upp längs Spjutstorpsvägen till där gatubelysningen slutar, detta för att vår strandpromenad skall bli mer attraktiv på kvällarna samt belysning i Järnvägsparken vid grillplatsen. Eftersom kommunen var positiv till dessa förslag får vi hoppas arbetet kommer igång inom en snar framtid.
Springvattnet i dammen skall ersättas vilket vi är lovade att det skall utföras till våren.

Vårt senaste arrangemang var upplysningen av byn den 4 nov. då vi satt ut drygt 200 marschaller samt tänt trädbelysningen på hotelltomten blev mycket uppskattat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum att lägga på minnet:

2007-02-14 Årsmöte på Församlingshemmet.
2007-03-07 Snapsprovning i klubbvillan.
2007-04-06--08 Hobby- och konsthanverket på Församlingshemmet.
2007-04-14 Byalagets 10-årsjubileum.