2007-04-21
80 Onslundabor firade Byalagets
10-årsjubileum

Hedersgästerna Inge Larsson, Stig Throbäck och Bengt Nilsson, vilka är initiativtagare till bildandet av Onslunda Byalag, uppvaktade med ett vårdträd ( blodlönn ) att planteras på lämpligt ställe i byn och styrelsen har nu bestämt att trädet skall planteras på grönområdet vid korsningen mellan Sportvägen och Solvägen.
Ordf. Bertil Malmborg berättade om vad byalaget gjort under de 10 år som gått.
God mat och dryck, dans och hög stämning  varpå festen avslutades med ”nattamat” Styrelsen vill framföra ett stort tack till gilleslaget som ordnat festen.