2007-10-25
Vid vårt senaste sammanträde diskuterades frågan om byns försköning. Belysningen vid grillplatsen i Järnvägsparken är nu klar så när som att ett eluttag skall sättas upp. Torget börjar ta form, 4 lycktstolpar skall sättas upp och 3 träd skall planteras. Bänkar skall sättas upp liksom en anslagstavla. Till våren skall blomkrukor sättas ut och vi tror att torget får ett bättre utseende.

Längs dammen kommer belysning att sättas upp och vi diskuterar med kommunen om en gångstig för att slippa gå på den smala och trafikfarliga Lärarvägen.

Liksom förra året kommer vi att sätta ut 200 marschaller längs Lantmannavägen i samband med Österlen lyser den 3:e november samt ha julbelysningen tänd på Hotelltomten, vi kommer även att ha servering av korv och kaffe på torget.