2007-11-16
Stickkaféet
Efter 10 sammankomster och ett studiebesök kan intiativtagarna till stickkaféet Karin Månsson och Katarina Kristell se tillbaka på en mycket uppskattad termin där 10 till 15 deltagare har tillverkar diverse plagg samt naturligtvis pratat och haft trevligt. Bäddat för efterföljare.

 
Hundlatriner i byn.
4 hundlatriner kommer inom kort att sättas ut i byn och det är vår förhoppning att de kommer till användning så vi i fortsättningen slipper hundbajs på trottoarer och på grönområden.
Latrinerna kommer att finnas på följande ställen:
Där gångstigen från skolan möter Lärarvägen, Br. Nilssons väg möter Sportvägen, där Ringvägen möter Pensionärsvägen samt på torget.