Fredagen den 1:e augusti bjöd vi för femte året i ras våra medlemmar på helstekt gris med tillbehör i Järnvägsparken. 170 glada och trevliga Onslundabor hade mött upp och lät sig väl smaka.
Allsången leddes förtjänstfullt av Ingar och Anders. Därefter roades vi med lekar som skidåkning, stövelkastning och pennan i flaskan.
Nöjda och belåtna med en trevlig kväll med vackert sommarväder kunde de närvarande vandra hem fram på nattkröken.
Grillfesten