På grund av att Byalaget i Onslunda inte fick förtroendet att i fortsättningen sköta grönytorna i vår by där bl.a. lekplatsen. järnvägsparken, skoltomten med flaggspelet, miljötomten, hotelltomten, Jörgenssons tomt och Wallins hörna ingår, samt där hamling av pilevallen vid dammen ingår vart 5:e år ,skall alltså utföras i år, blir det i fortsättningen inga arbetskvällar.
Vi vill härmed tacka alla som ideéllt ställt upp och hjälpt oss om måndagskvällarna så att vi kunnat hålla vår by i ett presentabelt skick.
Tack också till Onslunda IF som klippt gräset mot ersättning varje vecka under säsongen och ibland 2 gånger när det har behövts.
Tack även till de som tagit bort döda träd, klippt prydnadsbuskar och häckar samt till de som hjälpt till att rensa dammen från alger.
Vi önskar vår efterträdare lycka till men sticker inte under stol med att vi inte godkänner att det i fortsättningen ser ut som det gjorde för tio år sedan innan vi övertog skötseln.
Än en gång stort tack till alla som hjälpt till.
Grönyteavtalet upphör.
Styrelsen för Onslunda Byalag.
Bertil Malmborg.
Ordf.