I onsdagskväll hade Kulturlaget med Ingar Möller i spetsen inbjudit till byavandring längs Lantmannavägen. Drygt 50 Onslundabor mötte upp, de flesta inflyttade, för att få informa- tion om vad som funnits i husen längs genomfarten och fick reda på att fram till i början på 50-talet fanns det 7 speceriaffärer där en del även sålde andra varor t.ex. manufaktur och foder m.m. 1 köttaffär, 1 elaffär, 3 skomakerier, 3 smedjor, 2 borstfabriker, 1 leksaks- fabrik samt hotell och 2 skolor, och att det bodde betydligt fler i Onslunda på den tiden.
Vid vandringen berättade Ingar om vilken verksamhet som varit i husen och vilka som bott
där. Till sin hjälp hade hon gamla Onslundaborna Erik Möller och Bertil Malmborg som
kommenterade det Ingar inte visste. Kvällen avslutades med att Gilleslaget bjöd på kaffe med tilltugg samt visning av gamla bilder från Onslunda där det också gavs tillfälle att ställa frågor. En trevlig kväll som kanske kan återkomma med andra delar av vår by.
Även stenbumlingarnas ägare dök upp där de sittande på var sin sten bevakade sitt revir.
Byavandringen 2009-06-24
Ordf.