Trädgården ger hälsa 2012-02-15
Ett trettiotal medlemmar i Byalaget och Hushållningssällskapet hade samlats i Onslunda församlinghem för att höra Haldo Edlund, Trädgårdskonsulent från Hushållningssällskapet tala om "Trädgården ger hälsa".
Han informerade bland annat om bär och frukter. Dels hur man bekämpar skadedjur och dels hur man beskär och sköter sin trädgård. Det gavs många tillfälle till frågor vilka besvarades med mycket givande information om hur man gör och vad man använder för bekämpningsmedel. Alla som deltog fick även skriftlig information om olika bra sätt att bekämpa skador på växterna.
Efter föredraget var det fika. Alla tycktes uppskatta informationen och begav sig sedan hem för att omsätta detta i praktiken.
Kvällen var ett samarbete mellan Hushållningssällskapet och Byalaget.
Chra s