Åter Fotogalleri
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFyledalen

Onslunda Byalag anordnade en vandring i Fyledalen den 21/5. Vi samåkte från torget i Onslunda till Fyledalen. Ett 30 tal personer deltog.

Charlotte Lindström och berättade om Fyledalen och sedan var det en rundvandring. Charlotte berättade att med hjälp av EU pengar har man haft möjlighet att återställa Fyleån. Man har också gjort några dammar för att få tillbaka klockgrodorna. Dalen är också känd för sin artrikedom. Många botaniker besöker dalen för att studera sällsynta växter. Det finns också ett flertal havsörnar som häckar inom området. Gladan är en vanligt förekommande fågel.

Ingemar Jönsson berättade om sin tid som skogvaktare och hur Naturskyddsföreningen i Tomelilla arbetar. Vackert väder gjorde att det blev en fantastisk kväll som avslutades med fika.

Peter Nord