Styrelseförslag
2019-09-19
"Blomsterlådorna"
§77. Blomlådorna. Vi har fyra vid infarterna och två på torget. Ett förslag har kommit in att vi gör en "fadderverksamhet" för dessa så att en person eller familj får plantera och sköta var sin blomlåda under året mot en ersättning av 250 kr per låda. Det är då upp till var och en att köpa eller att dri- va fram blommor själv. En jury bedömer sedan sköt- seln under året och vinnaren av snyggaste blomlå- dan får ett presentkort på 500 kr. Lådor vid infar- tern höjs upp ett par decimeter vid utsättningen. Hittills har fyra personer anmält sitt intresse att sköta blommorna.


Åter startsidan