Till minne av Bertil Malmborg
Bland de första minnen jag har av Bertil, var när jag som 15-åring flyttade till Onslunda. Jag kom då med i ett av ungdomslagen i fotboll och där var Bertil lagledare. Det jag mest kommer ihåg var att vi spelade mot Smedstorp. Det gick inte så bra så i halvlek låg vi under med många mål. Efter diverse skrapor sa Bertil : "När ni leder med minst två mål lägger ni er på försvar". Ordern åtlyddes och vi vann slutligen matchen. Några år senare lämnade jag Onslunda för skola och militärtjänstgöring och kontakten med Bertil upphörde.
1973 återkom jag med familj till Onslunda och fick se Bertil i verksamhet. 1978 - 1981 var han ordförande i Onslunda IF och lade ner ett stort arbete där. Bland annat blev det ytterligare en fotbollsplan anlagd, vilket till stor del var Bertils förtjänst. Dock var fler inblandade men Bertil var nog den mest drivande.
1984 kom idén upp om att återupprepa karnevalerna från 50 och 60-talet. Som karnevalsgeneral utsågs Bertil och här lade han ner mycken energi så att karnevalen kunde genomföras. Den blev så lyckad så att två år senare var det åter dags för Bertil att axla manteln för att leda karnevalsarbetet.
1997 bildades Onslunda Byalag. Redan hösten 96 hade idén uppstått och här var det Bengt Nilsson, Inge Larsson och Stig Throbäck som bildade interimsstyrelse. Den 10 april samlades byborna till ett möte i OIF:s klubbvilla för att där bilda byalaget. Som ordförande valdes Bertil. Jag var själv med under de första åren och upplevde att Bertil verkligen engagerade sig för sitt uppdrag. Under ett av dessa första år lämnades ett förslag på hur torget kunde förändras till det bättre. Bertil drev sedan denna fråga och kunde stånga sin panna blodig mot kommunen under de flesta åren som ordförande. Under det sista året som ordförande kunde han dock se resultatet av sitt arbete. Visserligen blev det inte som han önskade men det blev dock till det bättre.
Våren 2006 tog jag kontakt med Bertil angående en hemsida åt byalaget. Det hade funnits en tidigare men den var nu nedlagd. Bertil nappade på detta och tillsammans hade vi en del möten där vi diskuterade hur sidan skulle vara. Sedan dess hade vi många kontakter om byalagets hemsida. Bertil var alltid mån om att vi skulle redogöra för vad som hände och vad som skulle ske. Visst kunde vi ibland ha olika åsikter om vad som skulle skrivas men det slutade alltid i bästa samförstånd. Han avgick som ordförande den 15 februari i år men kunde inte närvara. Han var således föreningens första ordförande och detta i 15 år. Hans engagemang för sin hembygd och Onslunda var fascinerande. Ända in i det sista gick hans tankar till Onslunda. Mina sista kontakter var dock genom hans hustru Signe.
En tanke går till hans familj med hustrun Signe, sonen Benny och dottern Pia med respektive familjer.
Han föddes på nationaldagen den 6 juni 1936 och avled stilla den 22 februari 2012.
En bygdens son i minnet bevarat.

Christer Rasmusson