Stickcaféets Kafferep
den 1 juli kl 14.oo 2012 på torget.
På initiativ av Catarina bjöd damerna in till kaffe med kakor på torget i Onslunda. Ett trettiotalet personer hade hörsammat inbjudan och samlades för att låta sig väl smaka av kaffe och hembakade kakor. Både kaffet och kakorna hade strykande åtgång och samtliga närvarande var alla överens om att det var ett lyckat "kafferep" som kan återkomma nästa år. Någon föreslog att det då skulle vara herrarna som stod för kaffet och kakorna. Dock fick inte köpekakor finnas på bordet. De närvarande herrarna lät sig inte lockas av anbudet utan avböjde dels på grund av tanken på att misslyckas med bakandet samt även om de deltagandes hälsa.
Ett stort TACK till de som ställde upp med kakor och kaffe samt lade ner arbetet på kafferepet.