Foto från grillfesterna från 2004
tom
2014


Årets grillafton hade vackert väder och kunde därför avhållas traditionsenligt i "Järnvägsparken"
Ca 150 medlemmar hade slutit upp.
Ett stort tack till damerna och herren som serverade alla medlemmarna med den helstekta grisen.