I onsdagskväll (15.9) var vi tillsammans med Hushållningsgillet på studiebesök på Hakers Inredningar AB. Ett 20-tal medlemmar hade samlats vid fabriksingången där Anita och Nils-Hugo Nilsson hälsade välkomna.

Nils-Hugo guidade oss sedan genom fabriken och berättade att företaget hade försäljning i hela världen och att 90 % av produktionen bestod av bank- bibliotek och affärsinredningar och att resten utgjordes av specialkök. Vidare berättade han att företaget satsade på kvallité och att det var mycket noga med inköp av trä av bästa sort. Efter en mycket givande rundvandring tackade Hushållningsgillets ordf. Gert Jönsson för att vi fick komma varpå kvällen avslutades med ett gemytligt kaffesamkväm

Studiebesök