Historik
Den 10:e april 1997 bildades Onslunda Byalag vid ett offentligt möte i Onslunda IF:s klubbvilla. Omkring 80 personer hade mött upp för att välja funktionärer och anta stadgar för byalagets verksamhet. Mötet hade förberetts av den interimsstyrelse som verkat i c:a ett halvt år.