Ett stort antal Onslundabor mötte upp när Byalaget hade sin byavandring genom Kalvahagen och där informerade om de hus som är rivna och vilka som en gång bodde här. Även vilka som bott och bor i de hus som finns kvar redovisades. Ett mycket trevligt inslag var när en av deltagarna i vandringen, Roland Blad som bor i en av fastigheterna, bjöd in och visade sin fantastiskt fina trädgård med bl.a. näckrosdamm och massor av både prydnads- och nyttoväxter.

Efter vandringen bjöd gilleslaget på kaffe och smörgås och då kunde man också ställa frågor och titta på gamla kort, och då alla tycktes nöjda med kvällen kommer liknande arrangemang säkert att upprepas i framtiden.