Medlemsavgift till Byalaget 2019
Medlemsavgifter för året är 75:-/person eller 150:-/familj.
Beloppet kan redan nu insättas på BankGiro 5182-0512
eller SWISH 123 6364491.
Hemmavarande barn upp till 18 år ingår i familjekortet.
Glöm ej ange namn samt E-mail-adress om sådan finnes på inbetalningen!
Tack för Er medverkan.