Partytält
Byalagets partytält kan hyras av medlemmarna.
Kostnad: 1000:- inklusive resning och nedmontering av tältet.
Plats för cirka 30 till 35 personer
Kontaktperson för uthyrning föreningsens sekreterare:
Per Sahlin, Solvägen 15, 273 95 Onslunda
Tel. 0417-30408 eller 070-9645425