Skrivelse till Tomelilla Kommun
gällande torget mm 2008-06-22
Svar från Tomelilla Kommun
gällande torget mm 2008-06-2