Byalaget verkar för att göra vårt samhälle attraktivt och trivsamt att bo i och för att boende skall stanna kvar och nyinflyttade snabbt skall komma in i den goda gemenskap som råder i byn, inte minst genom våra välbesökta tema- och trivselkvällar. År 2002 startade vi Grannsamverkan mot brott vilket fungerar väl inte minst genom att ett 25-tal Onslundabor ställer upp helt ideellt genom att någon gång under jourveckan patrullera gator och vägar nattetid, allt för att vi skall kunna sova tryggt. Men även du kan deltaga, ser du något misstänkt så kontakt ditt ombud (se vår anslagstavla) eller ring huvudansvarige Björn Lindqvist tel. 0417-30420
Verksamhet.