Verksamheten 2006
Byalagets verksamhet leds av dess styrelse. De olika lagen arbetar självständigt med olika projekt / förslag till aktiviteter vilka presenteras för styrelse som har att fatta beslut om verkställighet, efter en värdering av byalagets förmåga, ekonomiskt eller andra omständigheter. Aktiviteterna genomförs sedan i de olika lagens regi, om styrelsen fattat ett positivt beslut i ärendet.
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, och 2 informationsmöte med styrelse- och lagmedlemmar. Aktivitetslagen har som vanligt träffats ett antal gånger för genomgång av kommande aktiviteter.
I likhet med tidigare år har vi satt ut blombaljor med nyplanterade blommor vid infarterna, satt upp God-Helgskyltar samt hissat företagsflaggorna på flaggspelet.

I likhet med tidigare år har vi skött lekplats och grönytor där välvilliga onslundabor har hjälpt oss under 7 arbetskvällar och 2 arbetsdagar med bl.a. borttagning av träd och klippning av häckar samt skyffling och räfsning vid lekplatsen. Den stora almen i Järnvägsparken som skulle bli en träskulptur av guden Oden men inte dög, har tagits bort och stubbarna har frästs så det blir lättare att klippa gräset i fortsättningen.

Vi deltog i år i projektet Hela Österlen lyser genom att sätta ut 208 marschaller längs Lantmannavägen samt tända julbelysningen på Hotelltomten. Halmbocken kom också på plats till jul, men i år blev han slaktad av någon som förmodligen inte gillar vårt arbete för byns trevnad.

Motionslaget har trimmat motionsslingan flera gånger under året. Vi blev tvungna att stänga av springvattnet i dammen men är lovade ett nytt till våren som är billigare i drift.

Grannsamverkan fungerar bra med nattpatrullering och vi har under året haft 1 sammanträde med våra 10 ombud, samt en informationsträff med polisen i Ystad.
Vi fortsätter att kämpa för att få behålla serviceinrättningar som skola, bibliotek, distriktsmottagning m.m. Vägverket bearbetas ständigt för en breddning av Lärarvägen och Skånetrafiken för bättre kommunikationer.

Byabladet har kommit ut med två nummer som alla Onslundabor erhållit.
Vårfesten i klubbvillan blev ett lyckat arrangemang med god mat och dryck, dans och hög stämning.

Konst- och hobbyhantverk visades under påskhelgen av ett antal kreativa och duktiga Onslundabor och eftersom publiken strömmade till blir detta ett återkommande arrangemang.

Även i år bjöd vi våra medlemmar på helstekt gris med tillbehör. De 210 personer som kom svarade själv för underhållningen och kvällen förflöt med hög stämning.

Tillsammans med Hushållningsgillet har vi deltagit i gökotta. Brännboll samt bowling.

Temakvällen ”Inför Valet” blev ganska välbesökt och många vettiga frågor ställdes och de inbjudna politikerna svarade efter bästa förmåga.

Äntligen har vi fått en hemsida som förtjänar namnet, gå in på www.onslundabyalag.se . Webbmaster är Christer Rasmusson.

Flaggstången där ni kan fira nära och kära på födelsedagar m.m. har kommit på plats och har redan använts vid flera tillfällen.

Tomelilla kommun har avsatt en summa pengar till byns försköning och vi har ombetts komma in med förslag. Vi har tagit upp torget, järnvägsparken, dammen, miljötomten m.m. men eftersom det inte hänt något mer än att vi har träffat samhällsbyggnadskontoret 5 gånger och redovisat våra förslag kan ni följa detta ärende på vår hemsida.

Kulturlaget, Motionslaget och Gilleslaget har lagt ned ett stort arbete tillsammans med styrelsen så att våra sammankomster och arrangemang har blivit lyckade.
 
                                                                                                                   
 
Ekonomi.
Byalagets ekonomi redovisas i särskild rapport. Under år 2007 har 305 personer löst medlemskort
ii (en ökning med 97 från förra året).
 
Avslutning.
Arbetet med att skapa ett attraktivt och trivsamt Onslunda fortsätter.
Till sist vill vi tacka alla som ställt upp och hjälpt oss i vårt arbete för att nå detta mål.
 
Onslunda den 15.1.2007.
 
Bertil Malmborg
---------------------------------- Inge Larsson ---------------------------------------Per Sahlin
  
Ingar Möller
-----------------------------------iiiiBengt Persson-------------------------------------i Gert Jönsson
 
Mats Berglund.