Verksamheten 2007
Byalagets verksamhet leds av dess styrelse. De olika lagen arbetar självständigt med olika projekt / förslag till aktiviteter vilka presenteras för styrelse som har att fatta beslut om verkställighet, efter en värdering av byalagets förmåga, ekonomiskt eller andra omständigheter. Aktiviteterna genomförs sedan i de olika lagens regi, om styrelsen fattat ett positivt beslut i ärendet.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, och 2 informationsmöte med styrelse- och lagmedlemmar. Aktivitetslagen har som vanligt träffats ett antal gånger för genomgång av kommande aktiviteter.

I likhet med tidigare år har vi satt ut blombaljor med nyplanterade blommor vid infarterna, satt upp God-Helgskyltar samt hissat företagsflaggorna på flaggspelet.
Vi har skött lekplats och grönytor där välvilliga onslundabor har hjälpt oss under 8 arbetskvällar och 2 arbetsdagar med bl.a. borttagning av träd och klippning av häckar samt skyffling och räfsning vid lekplatsen, vi har sett till att Järnvägsparken fått belysning med 5 st ljusspunkter vid grillplatsen, torget håller på att få en ansiktslyftning men blir färdigt först till våren. Vi fick ett nytt springvatten i dammen men inte heller detta fungerade och vi är nu lovade ett nytt till våren då det också utlovats belysning längs dammen med en promenadstig.

Vi deltog i år i projektet Hela Österlen lyser genom att sätta ut 200 marschaller längs Lantmannavägen samt tända julbelysningen på Hotelltomten. Nytt för året var att vi bjöd besökarna på varm korv på torget samt att Österlenbageriet öppnat sitt café dagen till ära.

Halmbocken kom också på plats till jul, men i år överlevde han ända till nyår då någon ryckte av svansen och hornen. Motionslaget har trimmat motionsslingan flera gånger under året samt ordnat cykelutflykt till Gyllebosjön, ordnat boulekvällar samt bowling i Succéshallen i Tomelilla.
Kulturlaget har ordnat snapsprovning i klubbvillan.

Gilleslaget har svarat för förtäring och matlagning på alla våra arrangemang.
Vi firade i år vårt tioårsjubileum med en fest i Klubbvillan under stor uppslutning. Inbjudna hedersgäster uppvaktade oss med ett vårdträd som planterades på Jörgenssons tomt till glädje för kommande generationer.
Grannsamverkan har upphört med nattpatrullering på vägarna men håller ett vakande öga på vad som händer i byn.
Vi fortsätter att kämpa för att få behålla serviceinrättningar som skola, bibliotek, m.m. Vägverket bearbetas ständigt för en breddning av Lärarvägen och Skånetrafiken för bättre kommunikationer.
Byabladet har kommit ut med två nummer som alla Onslundabor erhållit.
 
Konst- och hobbyhantverk visades under påskhelgen av ett antal kreativa och duktiga Onslundabor.

Även i år bjöd vi våra medlemmar på helstekt gris med tillbehör. De 165 personer som kom svarade själv för underhållningen och kvällen förflöt med hög stämning.
Vår hemsida sköts på ett förtjänstfullt sätt av vår webbmaster och är ständigt aktuell och vi har under året haft över 5000 besökare.

Vi har tillsammans med övriga byalag i Tomelilla bildat ett bygderåd som är tänkt att vara ett bollplank för kommunen i frågor som berör landsbygden.

För att få en behagligare lekyta har lekplatsen fått ett lager med matjord samt såtts in med gräs.

Ett stickcafé i byalagets regi har startats av Katarina Kristell och Karin Månsson och detta har varit välbesökt och återkommer 2008.
 
 
 
Ekonomi.
 
Byalagets ekonomi redovisas i särskild rapport. Under år 2007 har 308 personer löst medlemskort (en ökning med 3 från förra året).
 
Avslutning.
 
Arbetet med att skapa ett attraktivt och trivsamt Onslunda fortsätter.
Till sist vill vi tacka alla som ställt upp och hjälpt oss i vårt arbete för att nå detta mål.
 

Onslunda den 15.1.2008.
 
Bertil Malmborg
-------------------------------- Inge Larsson---------------------------------------- Per Sahlin
Ingar Möller
---------------------------------....- Mats Berglund              ----  -----------------...  Gert Jönsson 
Solveig Olsson.