Verksamheten 2008
Byalagets verksamhet leds av dess styrelse. De olika lagen arbetar självständigt med olika projekt / förslag till aktiviteter vilka presenteras för styrelse som har att fatta beslut om verkställighet, efter en värdering av byalagets förmåga, ekonomiskt eller andra omständigheter. Aktiviteterna genomförs sedan i de olika lagens regi, om styrelsen fattat ett positivt beslut i ärendet.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, och 2 informationsmöte med styrelse- och lagmedlemmar. Aktivitetslagen har som vanligt träffats ett antal gånger för genomgång av kommande aktiviteter.
I likhet med tidigare år har vi satt ut blombaljor med nyplanterade blommor vid infarterna och på torget, satt upp Godhelgskyltar samt hissat företagsflaggorna på flaggspelet.
Vi har skött lekplats och grönytor där välvilliga onslundabor har hjälpt oss under 8 arbetskvällar och 2 arbetsdagar med bl.a. borttagning av träd och klippning av häckar samt skyffling och räfsning vid lekplatsen. Lantmannavägen har äntligen, efter flera sammanträden, brev och telefonsamtal, fått ny beläggning liksom trottoarerna som har breddats så de blivit framkomliga för rullstolar och rollatorer. Torget har fått trädplantering, parksoffor, blomkrukor och anslagstavla. Vidare har vi äntligen fått ett springvatten i dammen som fungerar. Vi deltog i år i projektet Hela Österlen lyser genom att sätta ut 200 marschaller längs Lantmannavägen samt tända julbelysningen på Hotelltomten samt korv och kaffeförsäljning på torget.. Halmbocken kom också på plats till jul, men i år överlevde han ända till nyår då någon ryckte av svansen och hornen. Motionslaget har trimmat motionsslingan flera gånger under året samt ordnat motionskvällar med stort deltagande.
Kulturlaget har arrangerat hemvändardag där c:a 300 före detta och nuvarande Onslundabor deltog. Detta är ett populärt arrangemang har vi förstått efter alla tackbrev och förfrågningar om när det blir nästa gång.
Gilleslaget har traditionsenligt ordnat vårfest med en anslutning av 80 personer som åt och drack och roade sig för fullt.
Även i år bjöd vi våra medlemmar på helstekt gris med tillbehör i Järnvägsparken vilket förhoppningsvis skall stärka gemenskapen i vår by. I år kom 170 personer.
Grannsamverkan har upphört med nattpatrullering på vägarna men håller ett vakande öga på vad som händer i byn.
Kommunen har uppvaktats med en namninsamling där 340 onslundabor krävde att kommunen skall stå för sina löften m.m.
Vi fortsätter att kämpa för att få behålla serviceinrättningar som skola, bibliotek, m.m. Vägverket bearbetas ständigt för en breddning av Lärarvägen och Skånetrafiken för bättre kommunikationer.
Byabladet har kommit ut med två nummer som alla Onslundabor erhållit.

Vår hemsida sköts på ett förtjänstfullt sätt av vår webbmaster och är ständigt aktuell och vi har under året haft många besök på den, gå in på WWW.onslundabyalag.se . .
Stickcaféet i byalagets regi fungerar utmärkt under ledning av Katarina Kristell och Karin Månsson och har varit välbesökt och återkommer 2009.

Ekonomi.
Byalagets ekonomi redovisas i särskild rapport. Under år 2007 har 311 personer löst medlemskort ( en ökning med 3 från förra året).

Avslutning.

Arbetet med att skapa ett attraktivt och trivsamt Onslunda fortsätter.
Till sist vill vi tacka alla som ställt upp och hjälpt oss i vårt arbete för att nå detta mål.

Onslunda den 1.2.2009.


Bertil Malmborg
-------------------------------- Inge Larsson---------------------------------------- Per Sahlin
Ingar Möller
---------------------------------....- Mats Berglund              ----  -----------------...  Gert Jönsson 
Solveig Olsson.