Byalagets verksamhet leds av dess styrelse. De olika lagen arbetar självständigt med olika projekt / förslag till aktiviteter vilka presenteras för styrelse som har att fatta beslut om verkställighet, efter en värdering av byalagets förmåga, ekonomiskt eller andra omständigheter. Aktiviteterna genomförs sedan i de olika lagens regi, om styrelsen fattat ett positivt beslut i ärendet.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, och 2 informationsmöte med styrelse- och lagmedlemmar. Aktivitetslagen har som vanligt träffats ett antal gånger för genomgång av kommande aktiviteter.

I likhet med tidigare år har vi satt ut blombaljor med nyplanterade blommor vid infarterna och på torget, satt upp God-Helgskyltar samt hissat företagsflaggorna på flaggspelet.
Efter ny upphandling fick vi inte längre förtroendet att sköta grönytor m.m. i Onslunda eftersom vårt anbud inte ansågs attraktivt.
Vi var i år värdar för Tomelilla Bygderåds årsmöte, där vi är representerade i styrelsen av Gert Jönsson som ordinarie och med Solveig Ohlsson som suppleant.
Året inleddes traditionsmässigt med vårfesten i OIF:s klubbvilla.
Vi har haft byavandring längs Lantmannavägen och efteråt bjöd vi de 60 Onslundabor som mött upp på kaffe i Församlingshemmet.
Som vanligt bjöd vi våra medlemmar på helstekt gris med tillbehör och som vanligt var det vackert väder, hög stämning och god mat. 195 personer hade mött upp.
Vid Österlen lyserkvällen hade vi satt ut 220 marschaller, samt tänt julbelysningen på träden i centrum där vi också bjöd på korv med bröd.
I november hade vi vår temakväll som i år handlade om trädgård och där Trädgård Total AB:s Christer Nilsson kunnigt svarade på frågor som ställdes i detta ämne.
Första advent tände vi för första gången julgranen på torget samt bjöd på glögg och pepparkakor.
Julafton packade vi all maten med en stunds dans kring granen på torget.
Tyvärr har vi haft en del skadegörelse under året, möblerna vid grillplatsen har slagits sönder och eldats upp liksom julbocken på torget, elskåpet på hotelltomten har brutits upp och fästet slagits sönder. Grannsamverkan mot brott har nu aktiverats för att få slut på vandalismen
Byabladet har utkommit två gånger och delats ut till samtliga Onslundabor.
Vi har äntligen fått en ny busshållplats på miljötomten eftersom torget inte längre är framkomligt.
Vi fortsätter att kämpa för att få behålla serviceinrättningar som skola, bibliotek, m.m. Vägverket bearbetas ständigt för en breddning av Lärarvägen och Skånetrafiken för bättre kommunikationer.

Vår hemsida sköts på ett förtjänstfullt sätt av vår webbmaster och är ständigt aktuell och vi har sedan starten haft 5.577 besök på den, gå in på WWW.onslundabyalag.se . . Stickcaféet i byalagets regi fungerar utmärkt under ledning av Katarina Kristell och Karin Månsson och har varit välbesökt och återkommer 2010 där vårterminen redan startat

Ekonomi.
Byalagets ekonomi redovisas i särskild rapport. Under år 2009 har 289 personer löst medlemskort ( en minskning med 22 från förra året).

Avslutning.
Arbetet med att skapa ett attraktivt och trivsamt Onslunda fortsätter.
Till sist vill vi tacka alla som ställt upp och hjälpt oss i vårt arbete för att nå detta mål.

Onslunda den 1.2. 2010

Bertil Malmborg
-------------------------------- Pernilla Lindahl------------------------------------Per Sahlin
Ingar Möller
---------------------------------....- Mats Berglund              ----  -----------------...  Gert Jönsson 
Solveig Olsson.
Verksamheten 2009