Verksamheten 2010
Byalagets verksamhet leds av dess styrelse. De olika lagen arbetar självständigt med olika projekt / förslag till aktiviteter vilka presenteras för styrelse som har att fatta beslut om verkställighet, efter en värdering av byalagets förmåga, ekonomiskt eller andra omständigheter. Aktiviteterna genomförs sedan i de olika lagens regi, om styrelsen fattat ett positivt beslut i ärendet.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden, och 2 informationsmöte med styrelse- och lagmedlemmar. Aktivitetslagen har som vanligt träffats ett antal gånger för genomgång av kommande aktiviteter.
I likhet med tidigare år har vi satt ut blombaljor med nyplanterade blommor vid infarterna och på torget, satt upp God-Helgskyltar samt hissat företagsflaggorna på flaggspelet.
Vi är representerade i Tomelilla Bygderåds styrelse med Gert Jönsson som ordinarie och med Solveig Ohlsson som suppleant.
Året inleddes traditionsmässigt med vårfesten i OIF:s klubbvilla.
Vi deltog i år tillsammans med Hembygdsföreningen, Idrottsföreningen samt Församlingen i midsommarfirandet på Hembygdsgården.
Kulturlagets byavandring avsåg i år Kalvahagen, där vi rekonstruerat var de hus som är rivna låg och vilka som bott där liksom vilka som bott i de hus som finns kvar. Till vår hjälp hade vi bröderna Stig och Erik Möller som är födda och uppvuxna här och därför kan mycket om vilka som bott här. C:a 60 personer kom till vandringen och som ett trevligt avbrott bjöd Roland Blad in till visning av sin fantastiska trädgård. Efteråt bjöd gilleslaget på kaffe med tilltugg i Församlingshemmet.
Traditionellt bjöd vi våra medlemmar på helstekt gris med tillbehör i Järnvägsparken.
Motionslaget som sköter slingan genom den fina naturen i mossen och på åsen, har arrangerat vandringar på måndagkvällarna med Elvy. Kristina och Ingvar som ledare.
Socialdemokraterna besökte oss inför valet och ställde en del löften om de kom till makten, få se vad det var värt.
Radio Active har haft en serie om byalagen i Tomelilla kommun, och vi fick äran att vara först ut eftersom reportern bor i Onslunda.
TMK Raceway har startat tävlingsbana i en av ML-Borsttekniks hallar och vi uppvaktade med blommor vid invigningen.
Vid Österlen Lyserkvällen hade vi satt ut 220 marchaller på Lantmannavägen samt bjöd vi på varm korv på Hotelltomten. Borstbutiken höll öppet och kafféet hade dagen till ära flyttats till Borstakongens matsal där det var servering och underhållning.
Lagom till advent tände vi julgranen på torget samt bjöd de närvarande på glögg och pepparkakor. Julbocken blev något försenad men i gengäld överlevde han i år vintern.
Byabladet har kommit ut med 2 nummer som delats ut till samtliga hushåll i Onslunda.

Vi har haft 6 sammanträden med Tomelilla kommun samt ett otal telefonsamtal och brev angående torget och utlovad försköning av byn
Vi fortsätter att kämpa för att få behålla serviceinrättningar som skola, bibliotek, m.m. Vägverket bearbetas ständigt för en breddning av Lärarvägen och Skånetrafiken för bättre kommunikationer.

Vår hemsida sköts på ett förtjänstfullt sätt av vår webbmaster och är ständigt aktuell och vi har sedan starten haft 5.577 besök på den, gå in på WWW.onslundabyalag.se . . Stickcaféet i byalagets regi fungerar utmärkt under ledning av Katarina Kristell och Karin Månsson och har varit välbesökt och återkommer 2011 där vårterminen redan startat

Under året har vi haft fint samarbete med Hushållningsgillet med utflykter och studiebesök ett stort antal gånger.

Ekonomi.
Byalagets ekonomi redovisas i särskild rapport. Under år 2010 har 273 personer löst medlemskort ( en minskning med 16 från förra året).

Avslutning.
Arbetet med att skapa ett attraktivt och trivsamt Onslunda fortsätter.
Till sist vill vi tacka alla som ställt upp och hjälpt oss i vårt arbete för att nå detta mål.


Onslunda den 1.2. 2011.

Bertil Malmborg xxxxPernilla Lindahl xxxxPer SahlinxxxxGert Jönsson xxxxIngar Möller

Solveig Ohlsson
OhlsxMats Berglund.