Årsmöte 2022-03-23
Foto: Gertrud PerssonOnslunda Byalag hade sitt 25:e årsmöte den 23 mars på Ankis Borstcafé.
Ca 50 st medlemmar deltog på mötet.
Efter årsmötet informerade först Jörgen Prahl om varför projektet med Onslunda Mosse drogs igång.
Därefter fick vi ett föredrag av Charlotte Lindström om projektet Onslunda Mosse. Väldigt intressant!
Efter föredraget fick Stefan Nilsson på Hakers ordet.
Han berättade om deras insats med att skicka förnödenheter ner till den Ukrainska gränsen, som sedan transporteras in till olika ställen för att förse folket.
En enorm respons har märks från både företag och privatpersoner.
Onslunda Byalag har skänkt 5000 kr sen tidigare + 2410 kr som insamlingen på mötet igår drog in.
Kvällen avslutades med färdigberedda bullar och kaffe.


Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Åter Fotogalleri