Så startade byalaget

Placeholder Picture

Den 10:de april 1997 samlades ett åttiotal bybor till ett offentligt möte i stora salen på Onslunda IF:s klubbvilla. Tidigare hade en interimstyrelse bestående av Inge Larsson, Stig Throbäck och Bengt ”Läraren” Nilsson arbetat med att få fram underlag till ett byalag för Onslunda. Alla besökarna var entusiastiska. Således beslöts att bilda föreningen samt välja en styrelse. Denna kom att bestå av Bertil Malmborg som ordförande, Stig Throbäck sekreterare, Inge Larsson kassör samt Ingar Möller, Alvar Leufstedt, Anders Kristell, Bengt Persson, Lars Olsson och Christer Rasmusson.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Styrelsens första sammanträde avhölls i Borstfabrikens gamla matsal. Styrelseuppdragen fördelades enligt följande. Ordförande Bertil Malmborg, vice ordförande Christer Rasmusson, kassör Inge Larsson, vicekassör Alvar Leufstedt, sekreterare Stig Throbäck och vicesekreterare Ingar Möller. Övriga ledamöter var Bengt Persson, Anders Kristell och Lars Olsson.
I denna lokal avhölls framöver alla styrelsemöte och här intogs till jul jultallrik vilket varje styrelsemedlem själv betalade. Det fanns inte mycket i kassan de första åren att arbeta med.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Förutom styrelsen bestod byalaget till en början av fem stycken lag. Nämnligen: Samhällslaget, Kulturlaget, Gilleslaget, Motionslaget och Ungdomslaget.
Den första riktiga träffen som anordnades var en gruvvandring vid Onslunda gruvor. Det var den 13:de september 1997. Några av guiderna var de som arbetat i gruvan samt Ingar Möller från byalaget. Det var mycket folk som tog sig fram till gruvplatsen och alla var mycket belåtna med genomförandet.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Under hösten 1997 beslöt styrelsen att ge ut ett vykort från Onslunda. Man enades om ett kort som var tagit den 29:de december 1984 sett från Borstfabriken mot Kalvahagen. Fotograf Christer Rasmusson. Vykortet trycktes hos Tomelilla Tryckeritjänst AB och kostnaden var 1500:- och antalet var 1000 st.

Placeholder Picture

Resultaträkning 1998 o 1999Styrelsen och lag 1999Till minne av Bertil Malmborg, föreningens förste ordförandeVerksamhetsberättelse 1998Första protokollet Interimstyrelsen 960821Protokoll Interimstyrelsen 960829Protokoll Interimstyrelsen 960917Protokoll gällande torget 980929Underlag Hemsida 981126Skrivelse till Tomelilla Kommun 990318Välkomstskyltar vid infarterna RC-bilkörning på idrottsplatsen 

Åter startsidan