STYRELSEN

Onslunda byalags styrelse

Ordinarie Styrlseledamöter

Ordförande

Anders Zinn (Avgått)

Vice Ordförande

Charlotte Ivarsson-Lundberg

0762332620

Styrlsesuppleanter

Sekreterare

Per Sahlin

0709645425

Vice Sekreterare

Tore Sahlin

0709207683

Kassör

Håkan Svensson

0738009246

Ledamot

Roland Skoglund

0705720295

Ledamot

Åsa Andersson

0734031180

Suppleant

Jan Jirvik

07333336053

Suppleant

Madeleine Olsson

0704761919

Suppleant

Claes Johansson-Redenius

0733390878

Suppleant

Ola Werngren

0733880294

Suppleant

Chris Ceihagen

0704612352

Suppleant

Paula Olsson

0708642280

Valberedningen

Gert Jönsson

Rickard Lundqvist

Jörgen Prahl

Adjungerad Ledamot & Ansvarig för hemsidan


Conny Nebbe

conny.nebbe@gmail.com (Övriga ärrende)

admin@onslunda-bylag.se (Saker som rör hemsidan)