STYRELSEN

Onslunda byalags styrelse

Ordinarie Styrlseledamöter

Ordförande

Anna Nilsson Rosén

Vice Ordförande

Charlotte Ivarsson-Lundberg

Styrlsesuppleanter

Sekreterare

Per Sahlin

Vice Sekreterare

Tore Sahlin

Kassör

Christina Bergström

Ledamot

Håkan Bergman

Ledamot

Madeleine Olsson

Suppleant

Stefan Nilsson

Suppleant

Ola Werngren

Suppleant

Roland Skoglund

Suppleant

Per Olsson

Suppleant

Bengt Persson

Suppleant

Jan Jirvik

Suppleant

Claes Johansson-Redenius

Suppleant

Per Gustavsson

Valberedningen

Chris Ceihagen

Olivia Brummer Nordin

Adjungerad Ledamot & Ansvarig för hemsidan


Conny Nebbe

admin@onslunda-bylag.se