STYRELSEN

Onslunda byalags styrelse

Ordinarie Styrlseledamöter

Ordförande

Anna Nilsson Rosén

Vice Ordförande

Charlotte Ivarsson-Lundberg

Styrlsesuppleanter

Sekreterare

Per Sahlin

Vice Sekreterare

Tore Sahlin

Kassör

Bodil Rosén

Ledamot

Roland Skoglund

Ledamot

Madeleine Olsson

Suppleant

Stefan Nilsson

Suppleant

Ola Werngren

Suppleant

Chris Ceihagen

Suppleant

Per Olsson

Suppleant

Bengt Persson

Suppleant

Jan Jirvik

Suppleant

Claes Johansson-Redenius

Suppleant

Per Gustavsson

Valberedningen

Håkan Svensson Ordförande

Jörgen Prahl

Adjungerad Ledamot & Ansvarig för hemsidan


Conny Nebbe

admin@onslunda-bylag.se